Zoek

Chemici

Chemici doen onderzoek, ontwikkelen of verbeteren concepten, theorieen, methoden en technieken of passen wetenschappeljke chemische kennis toe in de ontwikkdeling van produkten en bij kwaliteits- en procesbewaking. NL

Functieomschrijving

  • (a) onderzoek doen, ontwikkelen of verbeteren van concepten, theorieen, methoden en technieken op chemisch gebied
  • (b) experimenten, testen en analyses uitvoeren gericht op de chemische samensteling en energie en chemische veranderingen in diverse natuurlijke of synthetische stoffen, materalen en produkten
  • (c) procedures ontwikkelen voor omgevingsbewaking, kwaliteitscontrole en dergelijk ten behoeve van producenten en gebruikers
  • (d) programma's uitvoeren voor de verzameling en analyse van monsters en gegevens om milieschadelijke stoffen te identificeren en meten
  • (e) deelnemen in interdiscipliair onderzoek en ontwikkelingsprojecten in samenwerking met chemisch ingenieurs, (micro)biologen, agronomen, geologen en andere specialisten
  • (f) micro-organismen inzetten voor de omzetting van stoffen in nieuwe composieten
  • (g) manieren vaststellen om materialen te verstevigen of nieuwe materialen te ontwikkelen
  • (h) reproduceren en synthetiseren van natuurlijk voorkomende stoffen en nieuwe kunststoffen creeren
  • (i) wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Chemici