Zoek

Mijntechnici en technici op metallurgisch gebied

Vakspecialisten mijnbouw en metallurgie voeren technische taken uit bij onderzoek en experimenten op het terrein van de metallurgie, bij de verbetering van winningsmethoden voor ertsen, olie en gas, en bij het ontwerp, de bediening, het onderhoud en de reparatie van mijnen en mijninstallaties, van transport- en opslagsystemen van olie en aardgas en voor het onttrekken van metalen aan erts. NL

Functieomschrijving

  • (a) technische ondersteuning bieden bij onderzoek naar en de ontwikkeling van processsen ter vaststelling van de eigenschappen van metalen en nieuwe legeringen
  • (b) technische ondersteuning bieden bij geologische en topologische surveys en bij het ontwerp en de vormgeving van systemen voor de winning en het transport van olie, aardgas en ertsen, als ook van fabrieken voor de verwerking en raffinage van mineralen en metalen
  • (c) gedetailleerde inschattingen maken van de noodzakelijke hoeveelheden en kosten van materiaal en menskracht, benodigd voor projecten in de exploratie, winning, verwerking en het transport van mineralen, olie en aardgas
  • (d) monitoren van technische, reglementaire en veiligheidsaspecten bij de bouw, inbedrijfname, bediening, onderhoud en reparatie van installaties voor de exploratie, winning, verwerking en het transport van mineralen, olie en aardgas en fabrieken voor de verwerking van mineralen
  • (e) helpen bij de planning en het ontwerp van mijnen, schachten, tunnels en ondergrondse ehbo-faciliteiten
  • (f) verzamelen en onderzoeksklaar maken van steen-, minerale - en metaalmonsters, laboratoriumtesten doen om eigenschappen vast te stellen, testresultaten analyseren en er over rapporteren en de testapparatuur onderhouden
  • (g) gebruiken van microscopen, elektromagnetische irradiatiemachines, spectrometers, spectrografen, dichtheids- en spanningsmeters
  • (h) wetenschappers ondersteunen bij het gebruik van elektrische, sonische of nucleaire meetinstrumenten in het laboratorium en bij de produktie voor gegevens omtrent potentiele vindplaatsen van metaalertsen, gas of olie

Vul de Loon Enquête in!

Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Mijntechnici en technici op metallurgisch gebied