Zoek

Psychologen

Psychologen doen onderzoek naar en bestuderen de mentale processen en het gedrag van menselijke individuen en groepen en passen de verworven kennis toe ter bevordering van persoonlijke, sociale, educatieve of beroepsmatige aanpassing en ontwikkeling. NL

Functieomschrijving

  • (a) plannen van en testen uitvoeren ter meting van mentale, fysieke en andere kenmerken, zoals intelligentie, kunde, neigingen, potentie etc., interpreteren en evalueren van de uitkomsten en advies geven
  • (b) de effecten analyseren van aangeboren, sociale, beroepsgebonden en andere factoren op denken en doen van het individu
  • (c) raad geven aan en therapeutische interviews houden met individuen en groepen, inclusief de nazorg
  • (d) contacten onderhouden met familieleden, educatieve instellingen en werkgevers bij de behandeling van probleemgevallen en mogelijke oplossingen aanbevelen
  • (e) theorieen, modellen en methoden ontwikkelen voor de beschrijving en interpretatie van sociale verschijnselen
  • (f) wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
  • (g) opstellen van prestatietesten, diagnostische en voorspellende testen voor gebruik door leerkrachten die lesmethoden en -materiaal plannen
  • (h) veld- en ander onderzoek doen naar de inrichting van het werk, de verhoudingen tussen collega's, moreel, motivatie, toezicht en management

Vul de Loon Enquête in!

Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Psychologen