Zoek

Cartografen en landmeetkundigen

Cartografen en landmeetkundigen bepalen aan de hand van wetenschappelijke en wiskundige principes de exacte positie van natuurlijke voorwerpen/verschijnselen en kunstwerken en de grenzen van landmassa's , zeeen, ondergrondse ruimtes en hemellichamen. Ze vervaardigen en herzien digitale, grafische en andere beeldende voorstellingen van deze objecten, als ook (land)kaarten. NL

Functieomschrijving

  • (a) in kaart brengen, meten en beschrijven van landoppervlakken, mijnen, ondergrondse ruimtes, zee- en meerbodems en rivierbeddingen
  • (b) de exacte positie vastleggen van diverse kenmerken en onderzoeksdata opslaan in digitale vorm
  • (c) (land)kaarten maken voor gebruik in de scheepvaart en voor de planning en aanleg van mariene installaties
  • (d) plannen en uitvoeren van luchtfotografie
  • (e) ontwerpen, samenstellen en herzien van (land)kaarten met inzet van lucht- en andere foto's, satellietbeelden, landmeetgegevens en -documenten, bestaande kaarten en registers, rapporten en statistiek
  • (f) onderzoek doen en ontwikkelen van systemen voor landmeten, inclusief fotometrie, kadaster en landarchieven
  • (g) bestuderen en adviseren inzake technische, esthetische en economische aspecten van het kaarten maken
  • (h) onderhouden van contact en overleggen met technici en andere relevante specailisten

Vul de Loon Enquête in!

Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Cartografen en landmeetkundigen