Zoek

Technici op het gebied van de biowetenschappen (m.u.v

Technische onderzoeksassistenten biowetenschappen (m.u.v. Medisch) bieden technische ondersteuning aan biowetenschappers bij onderzoek, analyse en testen van levende organismen en bij de ontwikkeling en toepassing van produkten en processen die voortvloeien uit onderzoeksresultaten op gebieden zoals beheer van natuurlijke hulpbronnen, milieubescherming, plant- en dierkunde, microbiologie, cel - en moleculaire biologie. NL

Functieomschrijving

 • (a) ondersteunen bij de ontwikkeling, opstelling en uitvoering van experimenten
 • (b) opstellen, callibreren, bedienen en onderhouden van laboratoriumapparatuur en -inrichting
 • (c) verzamelen en vervaardigen van specimens en monsters, chemische oplossingen, preparaten en kweekjes maken ten behoeve van experimenten
 • (d) routinetesten uitvoeren in het veld en laboratorium
 • (e) experimenten monitoren met het oog op naleving van de juiste kwaliteitscontrole procedures, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in het laboratorium
 • (f) testen beschrijven, analyseren, doorrekenen, registreren en testresultaten rapporteren met behulp van de bijbehorende wetenschappelijke methoden
 • (g) conserveren, classificeren en catalogiseren van specimens en monsters
 • (h) gedetailleerde logboeken van verrichte werkzaamheden bijhouden
 • (i) computers inzetten voor de ontwikkeling van modellen en analyse van data
 • (j) complexe en hoogwaardige apparatuur inzetten bij de uitvoering van taken
 • (k) deelnemen aan onderzoek, ontwikkeling en samenstelling van produkten en processen
 • (l) bestellen en opslaan van laboratoriumbenodigdheden
 • (m) relevante databestanden bijhouden

Vul de Loon Enquête in!

Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Technici op het gebied van de biowetenschappen (m.u.v