Zoek

Architecten van gebouwen

Bouwkundig architecten ontwerpen commerciele, industriele, recreatieve gebouwen, kantoorgebouwen en woonhuizen, plannen en monitoren de bouw, onderhoud en renovatie. NL

Check je Loon

Functieomschrijving

  • (a) ontwikkelen van nieuwe of verbeterde architectonische theorien en methoden
  • (b) inspecteren van bouwplaatsen en overleggen met klanten, het management en andere belanghebbenden over type, stijl en maatvoering van voorgestelde gebouwen en wijzigingen in bestaande bouw
  • (c) informatie verschaffen inzake ontwerpen, materialen en geschatte bouwduur
  • (d) vervaardigen van projectdocumentatie, schetsen en schaaltekeningen inbegrepen en integreren van structurele, mechanische en esthetische elementen in definitieve ontwerpen
  • (e) specificaties en contracten opstellen ten behoeve van aannemers en offertes uitvragen voor opdrachtgevers
  • (f) de noodzakelijke contacten leggen on de haalbaarheid van projecten te verzekeren in termen van stijl, kosten, doorlooptijden en het voldoen aan voorschriften
  • (g) problemen identficeren en optimale oplossingen vinden met betrekking tot de functie en kwaliteit van interieuren en de noodzakelijke ontwerpen, tekeningen en plannen maken
  • (h) monitoren van de bouw of renovatie om zeker te stellen dat de specificaties en kwaliteitsnormen worden nageleefd
  • (i) onderhouden van contact en overleggen met technici en andere relevante specailisten

Vul de Loon Enquête in!

Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Architecten van gebouwen