Zoek

Telecommunicatietechnici

Telecom-technici verrichten technische taken bij onderzoek op het gebied van telecom, bij het ontwerp, de produktie, assemblage, aanleg, bediening, onderhoud en reparatie van telecom-systemen. NL

Functieomschrijving

  • (a) technische ontsteuning bieden bij onderzoek en ontwikkeling van telecom-apparatuur of prototypes testen
  • (b) bestuderen van technische tekeningen, blauwdrukken en schetsen om vast te stellen welke werkwijzen hier bij horen
  • (c) gedetailleerde inschattingen maken van de kosten van materiaal en menskracht, benodigd voor produktie en installatie van telecom-apparatuur overeenkomstig gegeven specificaties
  • (d) technisch toezicht bieden bij produktie, gebruik, onderhoud en reparatie van telecom-systemen om te komen tot functioneren naar behoren en in overeenstemming met specificaties en voorschriften
  • (e) kennis van principes en praktijken in de telecom toepassen voor probleemherkenning en -oplossing

Vul de Loon Enquête in!

Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Telecommunicatietechnici