Zoek

Mijnbouwingenieurs, metallurgen e.d.

Mijnbouwingenieurs, metallurgen e.d. Doen onderzoek, adviseren, ontwikkelen en houden de winning op commerciele schaal in stand van metalen en mineralen uit erts, van water, olie en gas uit de ondergrond, ze ontwikkelen nieuwe legeringen, keramische en andere materialen of bestuderen en adviseren inzake de winning en de metallurgische kenmerken van bepaalde materialen, produkten of processen. NL

Functieomschrijving

  • (a) bepalen van de winplaatsen en plannen van de winning van steenkool, metaalertsen, minerale ertsen en bouwgrondstoffen zoals steen en grind
  • (b) bepalen van de beste manieren om efficient te mijnen en te winnen, inzet van soorten van machines, de planning en leiding geven aan de aanleg van schachten en tunnels
  • (c) bepalen van boorputten en manieren om de opwaartse druk van water, olie en gas uit putten te beheersen
  • (d) plannen en sturen van opslag, voorbehandeling en transport van water, olie en gas
  • (e) vaststellen van veiligheidsormen en -procedures en eerste hulp, in het bijzonder ondergronds
  • (f) onderzoek doen en methoden ontwikkelen voor de winning van metalen uit erts en adviseren over de toepassing van deze methoden
  • (g) eigenschappen van metalen en legeringen onderzoeken, nieuwe legeringen ontwikkelen, adviseren en toezien op de technische aspecten van metaal- en legeringsproduktie en -verwerking
  • (h) technische contacten onderhouden en overleggen met andere ter zake doende speciaisten zoals geologen en geofysici
  • (i) natuurlijke voorkomens en mijnen exploreren om hun winstgevendheid vast te stellen

Vul de Loon Enquête in!

Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Mijnbouwingenieurs, metallurgen e.d.