Zoek

Technici op het gebied van natuurkunde en ingenieurswetenschappen, niet elders geclassificeerd

Vakspecialisten natuurkunde en techniek, overige, zijn onder meer zij die wetenschappers en ingenieurs ondersteunen bij het ontwikkelen van procedures voor of onderzoeken van veiligheid, biomedische -, milieukundige -, industriele - en produktionele techniek. NL

Functieomschrijving

  • (a) data verzamelen en technische steun bieden gericht op efficiente, veilige en optimale inzet van personeel, materialen en uitrusting, werkwijzen, opeenvolgende handelingen en toezien op hun toepassing, als ook op een efficiente inrichting van fabriek of vestiging
  • (b) helpen bij het in kaart brengen van potentiele risico's, veiligheidsprocedures en beveiliging introduceren
  • (c) aanpassen en testen van uitrusting en hulpmiddelen gebruikt bij het voorkomen, de controle en herstel van verontreinigde milieus, bodemsanering en bij de landwinning
  • (d) ingenieurs ondersteunen die technieken en manieren ontwikkelen om verontreinigde milieus te herstellen
  • (e) ingenieurs assisteren bij test en ontwerp van robots