Zoek

Technici op chemisch en natuurkundig gebied

Technisch onderzoeksassistenten, chemie en natuurkunde, verrichten technische taken ter ondersteuning van onderzoek in de chemie, fysica, geologie, geofysca, meteorologie en astronomie en bij de ontwikkeling van industriele, medische, militaire en andere praktische toepassingen van de onderzoeksresultaten. NL

Functieomschrijving

  • (a) monsters trekken, materialen en apparatuur klaar maken voor experimenten, tests en analyse
  • (b) standaard laboratoriumtests uitvoeren en een scala aan technische ondersteuningsfuncties bieden voor schei- en natuurkundigen bij onderzoek en ontwikkeling, testen en analyseren
  • (c) de kwaliteit en kwantitieit van de laboratoriumvoorraden steekproefsgewijs testen, hun gebruik monitoren en gedetailleerde overzichten maken van hoeveelheden en kosten van materialen en mankracht gemoeid met projecten, aan de hand van gegeven specificaties
  • (d) opstellen, bedienen en onderhouden van laboratoriumapparatuur en -uitrusting, experimenten monitoren, observaties doen, uitkomsten berekenen en registreren
  • (e) materiaal prepareren voor experimenten, zoals invriezen en in plakken snijden en stoffen mengen
  • (f) verzamelen en testen van bodem- en watermonsters, observaties registreren en gegevens analyseren ter ondersteuning van geologen en geofysici
Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Technici op chemisch en natuurkundig gebied