Zoek

Leidinggevende functies in de bouwnijverheid

Hoofduitvoerders in de bouw plannen, sturen en coordineren de bouw/aanleg van publieke werken, gebouwen en woonhuizen. NL

Functieomschrijving

 • (a) interpreteren van bouwtekeningen en hun specificaties
 • (b) op elkaar afstemmen van arbeid, aanschaf en toelevering van materiaal, bouwplaatsen en machines
 • (c) onderhandelen met eigenaars, projectontwikkelaars en betrokken onderaannemers om tijdige oplevering veilig te stellen en budgetoverschrijdingen te voorkomen
 • (d) aanbestedingen voorbereiden en offertes uitvragen
 • (e) gecoordineerde werkschema's voor bouwplaatsen opstellen en uitvoeren
 • (f) zeker stellen dat bouwvoorschriften en werk-, kwalitiets-, kosten- en veiligheidstandaarden worden nageleefd
 • (g) de bouwplannen voorleggen aan de lokale autoriteiten
 • (h) bouwen volgens contract, of gespecialiseerde klussen contractueel uitbesteden
 • (i) bouwinspectie door de aangewezen autoriteit organiseren
 • (j) stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • (k) toezien op de selectie, training en prestaties van eigen personeel en van onderaanemers

Vul de Loon Enquête in!

Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Leidinggevende functies in de bouwnijverheid