Minimumloon – België

  • Geldig in Januari 2020
  • De minimumlonen in de tabel zijn in Euro.
  • Het minimumloon wordt berekend op basis van het bruto salaris.

Per maand
Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMMI)
Minimum Lonen, geldig van 01-09-2018 tot 31-08-2019.
1.593,81 

Arbeidsuren

  • Aantal dagen per week: 6.0
  • Aantal uren per week: 38
  • De werkweek telt 38 uur, met een maximum van 9 uur per dag en 45 uur per week. Uitzonderingen tot 11 uur per dag en 50 uur per week zijn mogelijk, maar onderworpen aan strikte regulering en ze behoeven wederzijdse instemming

Definities

De tarieven zijn na mei 2018 niet meer herzien.

Een wettelijk minimumloon is van kracht in België. Geen enkele werknemer kan minder betaald krijgen dan dit verplichte minimumloon.
In België zijn werkgevers die minder betalen dan het minimumloon strafbaar.

Meer informatie is beschikbaar op

Archief Minimum Loon

loading...
 
Loading...