Seksuele intimidatie bestrijden staat wereldwijd hoog op de agenda

In maart 2016 is WageIndicator begonnen aan een database met informatie over seksuele intimidatie van vrouwen op het werk. Dit initiatief volgde op de onverwachte uitbarsting van openbaar seksueel geweld tegen vrouwen tijdens de viering van Oudejaarsavond in Keulen (Duitsland). De golf van verontwaardiging die dit geweld losmaakte heeft de al langer lopende campagnes tegen dergelijke praktijken nieuw leven ingeblazen, praktijken die zich zowel op straat als op het werk voordoen. Zo werkt de ILO (het VN-agentschap dat zich met arbeidsverhoudingen bezig houdt) aan een wereldwijd offensief dat in 2018 moet beginnen. Kort geleden heeft ook de beroemde actrice Angelina Jolie Pitt aangekondigd dat ze deze herfst als gastdocent aan de London School of Economics een aantal colleges zal geven over geweld tegen vrouwen in oorlogsgebieden. WageIndicator levert alvast een bijdrage, gesteund vanuit het EU Progress programma, door een paar fundamentele vragen te beantwoorden en te publiceren. Wat is seksuele intimidatie? Hoe herken je het? Wat kun je er tegen doen? Alle antwoorden worden gepubliceerd in de 28 EU-lidstaten plus Turkije en vinden uiteindelijk ook hun weg naar de speciaal daarvoor ingerichte webpagina's op de meer dan 90 nationale WageIndicator websites.

Wie maakt zich aan seksuele intimidatie schuldig en hoe?

Meestal worden vrouwen slachtoffer van seksuele intimidatie. Vooral werkende vrouwen zijn kwetsbaar. Ze kunnen worden belaagd op allerlei manieren: fysiek, emotioneel en materieel, worden belemmerd in hun carrieres en in hun mogelijkheden om op een nette manier een behoorlijk loon te verdienen. Twee gedaantes nemen hun belagers veelal aan: die van de groffe grappenmaker waar anderen op het werk bij zijn en die van de stiekemerd die toenadering zoekt achter gesloten deuren. Dit blijkt uit de verzameling aan ervaringen uit diverse culturen waarover WageIndicator beschikt.

Type grappenmaker: soms maken de belagers het wel erg bont met hun uitgesproken seksueel getinte toespelingen, luidruchtige grappen en grollen over iemands uiterlijk, plaatjes en verhaaltjes die ze vertellen of rondsturen zodat iedereen kan 'meegenieten' en waarmee ze hun potentiele slachtoffers in het nauw proberen te drijven. Ze kunnen nog verder gaan door collega's te strelen en aaien op ongewenste wijze, zelfs billen en borsten betasten, maar er een luchtige draai aan geven als iemand er wat van zegt. Zo komt het vaak niet tot aangifte en wordt dit voorval geen incident.

Type stiekemerd: hun methode bestaat er allereerst in dat ze hun beoogde slachtoffers proberen in een-op-een situaties te verrassen, achter gesloten deuren. Dan kan het zelfs zover komen dat ze seksuele gunsten vragen in ruil voor bijvoorbeeld promotie of opslag. Deze toespelingen kunnen vergezeld gaan van verhulde of openlijke dreiging met geweld als het beoogde slachtoffer hierin niet meegaat. Ook de stiekemerd kan gebruik maken van seksueel getinte mailtjes en dergelijke. Herhaalde verzoeken om mee uit te gaan eten, terwijl eerder al duidelijk was gemaakt dat het beoogde slachtoffer hiervan niet gediend is, horen bij hun praktijken.

Preventie op het werk

Een beleid tegen seksuele intimidatie op het werk heeft allereerst preventie tot doel en hoe dit te bewerkstelligen. Op het werk is de werkgever de eerst verantwoordelijke. Zo'n beleid kan opgenomen zijn in het bedrijfshandboek voor het personeel. Het kan worden opgesteld in samenspraak met de vertegenwoordigingen van het personeel en/of de vakbond. Sommige werkgevers kiezen ervoor om dit beleid op te nemen in het algermene beleid ter voorkoming van scheve verhoudingen op grond van ras, handicaps, seksuele geaardheid of leeftijd. Maar sommigen kiezen toch voor een apart beleid, zeker waar seksulele intimidatie op het werk vaker voorkomt. Beide beleidsvarianten zijn waardevol. Als er op het werk (nog) geen beleid tegen seksuelle intimidatie is geformuleerd en wordt toegepast kan de wenselijkheid van zo'n beleid worden aangekaart, evt. samen met de vakbond, bij de personeelsafdeling.

Seksuele intimidatie in België - Loonwijzer.be

Wat is het WITA-Gender Pay Gap project?

Deze WageIndicator bijdrage tot de bestrijding van seksuele intimidatie is mogelijk gemaakt mede met steun van van het WITA-project. WITA staat voor: With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (januari 2015 - december 2016) wil een betekenisvolle vermindering bewerkstellligen van de nog steeds grote loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Financiele ondersteuning komt van het PROGRESS programma, Action Grant nr. 4000004929 van de Europese Commissie. Een van de activiteiten is de aandacht vestigen op seksuele intimidatie op het werk. Alle bevindingen op dit gebied worden gepubliceerd op de nationale WageIndicator websites in alle 28 EU-lidstaten en Turkije en door middel van persberichten verspreid.

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

 
loading...
Loading...