Vaderschapsverlof omhoog, de loonkloof omlaag?

Loonwijzer.be - Vaderschapsverlof Omhoog, de Loonkloof Omlaag?

De Britse lobbygroep ‘fathers direct’ pleit voor het optrekken van het vaderschapsverlof. Zo verklein je ook de loonkloof m/v.

Het onderbreken van je loopbaan zorgt inderdaad voor een daling van je latere loon. Je mist allerlei evoluties binnen het bedrijf, carrièrekansen, de opbouw van anciënniteit en andere voordelen, om nog maar te zwijgen over de opbouw van je pensioenrechten en andere sociale zekerheidsrechten. Omdat vrouwen veel vaker zorgverlof en uiteraard zwangerschapsverlof opnemen speelt dit een serieuze rol in de loonkloof m/v. Vrouwenloonwijzeronderzoek kwam tot de conclusie dat vrouwen die hun loopbaan onderbraken gemiddeld 1,3 € bruto per uur minder verdienen dan vrouwen die dit nooit deden. Lees hier het loonwijzerrapport.


‘Fathers Direct’ pleit voor een omhoogtrekken van het vaderschapsverlof. Op die manier kan de man meer zorgtaken opnemen en verandert het typische stramien van de vrouw in de keuken en de man aan het werk. ‘Wanneer man en vrouw dezelfde dingen beginnen te doen, zullen ze misschien ook gelijk behandeld worden’ meent Duncan Fisher, de voorzitter van ‘Fathers Direct’. Een kattebelletje voor de komende regering?

Alleszins willen de meeste politieke partijen in België het ouderschapsverlof (waar elke ouder recht op heeft) omhoog. Dit zou een betere combinatie werk en gezin mogelijk maken. Een stap vooruit vindt vrouwenloonwijzer maar laten we toch ook niet vergeten dat er nog andere mogelijkheden zijn zoals onder andere telewerk, tijdkrediet, aangepaste verlof- en arbeidstijdregelingen die collectief binnen sectoren en bedrijven kunnen worden vastgelegd. Een betere afstemming van al deze regelingen zal de combinatie arbeid en gezin eenvoudiger maken en zo een grotere bijdrage leveren in het terugdringen van de loonkloof.

 
loading...
Loading...