Sekseneutrale functieclassificatie

Loonwijzer.be - Sekseneutrale Functieclassificatie, Discriminerende Functiewaardering

Een deel van de loonkloof is te wijten aan niet-sekseneutrale functieclassificaties. D.w.z. dat de lonen tussen vrouwen en mannen verschillen omdat de opdeling of classificatie in functies niet eerlijk is. De redenen dat de opdeling discriminerend is tegenover vrouwen zijn velerlei.

  • Het kan een verouderde functieclassificatie zijn die nog stamt uit de tijd toen er nog vrouwenlonen bestonden (die een percentage waren van de mannenlonen).
  • Ook kan de functieclassificatie verouderd zijn omdat door de doorgedreven flexibilisering vrouwen nu vaak dezelfde taken opnemen als de mannen maar er niet voor worden verloond omdat dit niet is aangepast in de functieclassificatie.

Deze twee vormen van functiediscriminatie zouden al lang verdwenen moeten zijn, gezien zowel in de wet als in CAO voorzien wordt in "een verbod op onderscheid naar geslacht voor gelijke arbeid waaraan gelijke waarde kan worden toegekend". Toch vind je in de realiteit nog voorbeelden van flagrante loondiscriminatie. Gelukkig hebben we de middelen om dit tegen te gaan. Een ander soort van discriminatie bij functiewaardering vind je echter nog vaak terug:

Discriminerende functiewaardering

Een functieclassificatie kan ook niet-sekseneutraal zijn omdat ze in functiewaardering discriminerend is. Nochtans lijkt functiewaardering en -classificatie een objectief iets, toch kunnen allerlei verborgen mechanismen en vooroordelen een rol spelen in de functieclassificatie. Dit is de verborgen discriminatie in de functieclassificatie. In de praktijk komt dit vaak neer op een ongelijke weging van functiekenmerken. Zo wordt precisie, zorg of aandacht voor sociale contacten (typisch vrouwelijke kenmerken) vaak minder zwaar gewogen als zware fysieke inspanning of zelfstandig werken (typisch mannelijke kenmerken).

 

 
loading...
Loading...