Equal Pay Day

De Amerikaanse Equal Pay Day

Deze dag, waarop over heel de wereld actie wordt gevoerd voor het dichten van de loonkloof, symboliseert de tijd die een vrouw extra moet werken tot ze evenveel heeft verdiend als een man. Deze dag vindt meestal plaats ergens in maart of april, al naargelang de diepte van de loonkloof in het organiserende land.

Equal Pay Day werd in het leven geroepen door de NCPE (National Committee on Pay Equity). Zij organiseerden in 1996 de eerste Equal Pay Day in de Verenigde Staten. Zij hielden een mars naar het kapitool in Washington en riepen zoveel mogelijk vrouwen-, burgerorganisaties, vakbonden, mensenrechtengroepen en anderen op om mee te stappen. De tocht werd heel uitvoerig belicht in de media en werd een jaarlijks terugkerend fenomeen.

Met Equal Pay Day wilden ze heel de problematiek van de loonongelijkheid m/v in de aandacht brengen. Hoe kan het dat vrouwen zoveel langer moeten werken dan mannen om hetzelfde te verdienen?

De Belgische Dag van Gelijk Loon

Deze Equal Pay Day vond ook zijn medestanders in België. De Belgische Equal Pay Day wordt sinds 2005 georganiseerd door de progressieve vrouwenbeweging zij-kant.

Zowel ABVV als ACV en KAV organiseerden ook een Dag van Gelijk Loon. Volgens de berekeningen van Loonwijzer.be zou die moeten vallen begin maart. Vrouwen in België werken dus twee maanden langer per jaar dan mannen om hetzelfde te verdienen.

 
loading...
Loading...