Opleidings- en beroepskeuze

Dit zijn waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken van de glazen muren of de horizontale segregatie. Er bestaat op onze arbeidsmarkt zoiets als "vrouwelijke" en "mannelijke" beroepen en zelfs sectoren. Zo zie je bij verpleging of in de zorgsector, sneller een vrouwelijke verpleegster dan een mannelijke en bij een lopende band in een autofabriek of in de metaalsector sneller een man. Dit is voor een deel logisch maar het wordt minder logisch als we zien dat de "vrouwelijke" beroepen systematisch minder goed worden betaald dan de "mannelijke".

Dit heeft veel te maken met de manier waarop de maatschappij kijkt naar die beroepen. Zo vinden we het logisch dat een bouwvakker een ‘zwaar beroep’ heeft en dat wordt dan ook navenant verloond. Maar wat is het verschil tussen een bouwvakker en een verpleegster. Zij moet toch ook bejaarden opheffen om die te wassen? Toch zien we bejaardenhulp niet onmiddellijk als ‘zwaar beroep’ en wordt dit daarom ook niet navenant beloond. Dit als voorbeeld om te tonen wat de glazen muren of de horizontale segregatie op onze arbeidsmarkt zijn. Mannen vinden we dus vaker terug in goedbetaalde sectoren en vrouwen vaker in slechter betaalde sectoren. Deze opdeling begint al bij de studiekeuze en zet zich dan uiteraard verder in de beroepskeuze.


Vrouwenloonwijzer.be vindt de loonsverschillen tussen ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ beroepen onrechtvaardig en pleit dan ook voor een eerlijkere verloning van de ‘vrouwelijke’ beroepen maar ook voor meer instroom van meisjes en vrouwen in typisch mannelijke studie- en beroepskeuzes. We geven je een aantal goede voorbeelden en tips:

  • INVERDE, met hulp van het ESF, VESOC, VDAB, Natuurpunt en Strategisch plan Kempen zorgde dat hun opleiding tuinaanlegger-bosaanlegger werd gevolgd door 13 langdurig werkloze vrouwen. Het project werd een succes en daaruit haalden ze 10 tips voor het inschakelen van vrouwen in een mannenberoep.
  • Nog een goed voorbeeld is de inspanning die SIRA (Scheikundige Industrie Regio Antwerpen) leverde om zowel vrouwen als allochtonen, twee nauwelijks aanwezige groepen in de opleiding, aan te trekken voor een opleiding 'operator'. Ze werkten hiervoor samen met Vitamine W om dit van oudsher "mannelijk" beroep, dat ook een goede verloning kent, ook aantrekkelijk te maken voor vrouwen. De opleiding past in het project ‘go for chemistry’, dat jongeren naar de chemische sector willen leiden. Zo zie je maar, www.goforchemistry.be werkt.
  • ADA of Vrouw en de nieuwe technologieën wil de toegang van vrouwen tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologie versterken en vrouwen naar  informaticaopleidingen en jobs leiden. Naar ADA-online.
 
loading...
Loading...