Loonkloof tussen mannen en vrouwen in gehele EU, maar vrouwen in Slovenië en Polen doen het beter - 02-11-2016

In de gehele EU is sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen, dat wil zeggen een ongelijke beloning voor vrouwen die even waardevol werk doen als hun mannelijke collega’s. Een dergelijke kloof bestaat in alle EU-lidstaten, variërend van gemiddeld slechts 1% in het Balkanland Slovenië tot maar liefst 28% in de Baltische staat Estland. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – de grootste economieën van de EU – bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen respectievelijk 22%, 20% en 16%. Meestal ligt de loonkloof tussen 10% en 20%. Dat patroon is ook waarneembaar als we kijken naar de bonussen en toelagen bovenop de nettosalarissen van werknemers. Maar er zijn Europese landen waar het er voor vrouwen beter uitziet.

In de eerste plaats is daar Slovenië. Niet alleen zijn daar nauwelijks indicaties van seksediscriminatie in het algemeen (gemiddeld 1%), wat betreft bonussen en toelagen doen vrouwen het daar zelfs beter dan mannen. Ze krijgen meer overwerk betaald, meer kosten vergoed, meer jaarlijkse bonussen en meer vakantietoelagen. Bovendien nemen Sloveense vrouwen vaker deel aan regelingen voor kinderopvang, ziektekostenverzekeringen en pensioenfondsen dan Sloveense mannen. Polen lijkt de enige andere EU-lidstaat te zijn waar vrouwen zo’n relatief goede onderhandelingspositie hebben. De gemiddelde loonkloof van 5% (relatief klein voor Europa) is daar nog steeds in het voordeel van de mannen, maar als het op extra’s aankomt sluiten de vrouwen betere overeenkomsten af wat betreft prestatiebeloningen, onkostenvergoedingen, bonussen en toeslagen. Het is wel zo dat Poolse mannen vaker deelnemen aan pensioenregelingen en zorgverzekeringen.

Naast de grote economieën van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar vrouwen wat bonussen en toelagen betreft achterblijven op de mannen, moeten ook Italië, Spanje, Portugal, België, Nederland, Ierland, de Scandinavische landen en de Centraal-Europese landen Oostenrijk, Hongarije en Roemenië worden genoemd. Er blijven dan maar weinig landen over waar vrouwen het met betrekking tot de onderzochte extra’s (zie onderstaande tabel) beter doen dan mannen.

Met betrekking tot regelingen voor kinderopvang, die van groot belang zijn, is sprake van de meeste gelijkheid. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn op dat gebied meestal gering. Uit dat statistische gegeven, plus de prestaties van de Sloveense en Poolse vrouwen binnen hun respectieve arbeidsmarkten, blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen kan worden verkleind door middel van een gunstige mix van nationale beleidsmaatregelen en goede individuele onderhandelingsposities.

Rapport: Analyse van de loonkloof tussen mannen en vrouwen met betrekking tot geldelijke en niet-geldelijke toeslagen en bonussen

Datum: 17 oktober 2016

Wat is het WITA-Gender Pay Gap-project?

Met innovatieve tools tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen - WITA GPG (januari 2015 tot december 2016) heeft als voornaamste doel om een significante bijdrage te leveren aan het verkleinen van de langdurige loonkloof tussen mannen en vrouwen. WITA GPG wordt mogelijk gemaakt door de Europese Commissie PROGRESS program Action Grant nr. 4000004929. Een van de activiteiten is het vergelijken van de lonen van mannen en vrouwen op het niveau van beroepsgroepen en deze resultaten te publiceren via de nationale WageIndicator-websites in alle 28 EU-lidstaten en Turkije. Daarnaast worden alle resultaten verspreid door middel van persberichten. 

Meer informatie over het WITA-project

 
loading...
Loading...