Verdien je genoeg?

Dat kan je op deze website checken. Maar om de gegevens actueel te houden, moet je ons, en uiteindelijk jezelf helpen. Dat doe je door de volstrekt anonieme online enquête in te vullen. Van zodra wij genoeg loongegevens voor een beroepsgroep verzameld hebben, geven we deze resultaten vrij via onze salarischecker. Dan kan jij je loon vergelijken met dat van collega's uit België en Europa. En dankzij jouw medewerking kan Loonwijzer.be, samen met de K.U.  Leuven, wetenschappelijk onderzoek doen over lonen in België. Alles wat je nodig hebt om onze enquête in te vullen is je loonbrief en zo'n 20 minuten tijd.

Check je salaris met dat van je collega's

Belangrijk om te weten is dat de salarischecker een indicatie is van de opgave van personen die de loonenquête invulden. Zo kunnen sommige beroepen in jouw bedrijf een totaal andere betekenis en niveau hebben. Er kunnen afwijkingen voorkomen met cao-lonen. Niet alle werkgevers volgen de lonen die vastgelegd zijn in de cao's. Heel wat werkgevers gaan erboven maar er zijn er ook die zich niet aan de cao loon- en arbeidsvoorwaarden houden.

Belangrijke tip: Wanneer je vaststelt dat je loon lager ligt dan dit van de salarischecker is het belangrijk om niet zomaar zelf te gaan onderhandelen. Neem contact op met je vakbond, het ACV. Op de website van het ACV kan je alle adressen vinden van ACV-dienstencentra en ACV-centrales. Laat je verdedigen door iemand met een professionele achtergrond. De vakbondssecretarissen van het ACV doen dit dagelijks. Check je loon ook eens na bij je collega's of spreek een vakbondsafgevaardigde op het werk aan. En nu naar de salarischecker!

Aansprakelijkheid

Loonwijzer.be en het ACV zijn niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik van de gegevens. Hoewel het Loonwijzerteam met grote zorg aan de loonwijzer werkt, betekent dit niet dat bezoekers van de loonwijzers rechten kunnen ontlenen aan de loonwijzergegevens.

 
loading...
Loading...