Loon

Minimumloon

In België is het minimumloon vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) van de Nationale Arbeidsraad (NAR). De bepalingen in de CAO zijn bindend. Dat wil zeggen dat je loon nooit lager mag zijn dan dit minimumloon.

 
loading...
Loading...