Traditionele dorpshoofden

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Toewijzing van gebruiksrechten van gemeenschapsgronden en andere hulpbronnen aan huishoudens in de gemeenschap of het dorp
 • Inzamelen en (her)verdelen van produktieoverschotten in de gemeenschap of het dorp
 • Conflicten tussen leden van de gemeenschap beslechten
 • Leden van de gemeenschap bestraffen als ze geldende regels of gewoonten hebben geschonden
 • Rituelen opvoeren bij gelegenheid van geboorte, huwelijk, dood, oogst en andere belangrijke gebeurtenissen
 • De gemeenschap of het dorp vertegenwoordigen in lokale of regionale raden
 • De gemeenschap of het dorp informeren over overheidsregelgeving

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...