Functieomschrijving

 • onderzoek doen, ontwikkelen of verbeteren van concepten, theorieen, methoden en technieken op chemisch gebied
 • experimenten, testen en analyses uitvoeren gericht op de chemische samensteling en energie en chemische veranderingen in diverse natuurlijke of synthetische stoffen, materalen en produkten
 • procedures ontwikkelen voor omgevingsbewaking, kwaliteitscontrole en dergelijk ten behoeve van producenten en gebruikers
 • programma's uitvoeren voor de verzameling en analyse van monsters en gegevens om milieschadelijke stoffen te identificeren en meten
 • deelnemen in interdiscipliair onderzoek en ontwikkelingsprojecten in samenwerking met chemisch ingenieurs, (micro)biologen, agronomen, geologen en andere specialisten
 • micro-organismen inzetten voor de omzetting van stoffen in nieuwe composieten
 • manieren vaststellen om materialen te verstevigen of nieuwe materialen te ontwikkelen
 • reproduceren en synthetiseren van natuurlijk voorkomende stoffen en nieuwe kunststoffen creeren
 • wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...