Chemici

Functieomschrijving

 • Onderzoek doen, ontwikkelen of verbeteren van concepten, theorieen, methoden en technieken op chemisch gebied
 • Experimenten, testen en analyses uitvoeren gericht op de chemische samensteling en energie en chemische veranderingen in diverse natuurlijke of synthetische stoffen, materalen en produkten
 • Procedures ontwikkelen voor omgevingsbewaking, kwaliteitscontrole en dergelijk ten behoeve van producenten en gebruikers
 • Programma's uitvoeren voor de verzameling en analyse van monsters en gegevens om milieschadelijke stoffen te identificeren en meten
 • Deelnemen in interdiscipliair onderzoek en ontwikkelingsprojecten in samenwerking met chemisch ingenieurs, (micro)biologen, agronomen, geologen en andere specialisten
 • Micro-organismen inzetten voor de omzetting van stoffen in nieuwe composieten
 • Manieren vaststellen om materialen te verstevigen of nieuwe materialen te ontwikkelen
 • Reproduceren en synthetiseren van natuurlijk voorkomende stoffen en nieuwe kunststoffen creeren
 • Wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...