Functieomschrijving

 • plannen en organiseren van speciale verkoop en marketingprogramma's, gebaseerd op verkoopcijfers en marktprognoses
 • vaststellen van prijslijsten, kortingen en levervoorwaarden, van verkooppromotie budgetten, verkoopmethoden, -acties en -campagnes
 • vaststellen en sturen van operationele en administratieve procedures ten behoeve van verkoop en marketing
 • leiding geven aan en managen van werkzaamheden van verkoop- en marketingpersoneel
 • plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie op verkoop- en marketingmanifestaties, op beurzen en andere publieke evenementen

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...