Functieomschrijving

 • (a) plannen en organiseren van speciale verkoop en marketingprogramma's, gebaseerd op verkoopcijfers en marktprognoses
 • (b) vaststellen van prijslijsten, kortingen en levervoorwaarden, van verkooppromotie budgetten, verkoopmethoden, -acties en -campagnes
 • (c) vaststellen en sturen van operationele en administratieve procedures ten behoeve van verkoop en marketing
 • (d) leiding geven aan en managen van werkzaamheden van verkoop- en marketingpersoneel
 • (e) plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • (f) stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • (g) toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • (h) vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie op verkoop- en marketingmanifestaties, op beurzen en andere publieke evenementen

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...