Leidinggevende functies op het gebied van verkoop en marketing

Functieomschrijving

 • Plannen en organiseren van speciale verkoop en marketingprogramma's, gebaseerd op verkoopcijfers en marktprognoses
 • Vaststellen van prijslijsten, kortingen en levervoorwaarden, van verkooppromotie budgetten, verkoopmethoden, -acties en -campagnes
 • Vaststellen en sturen van operationele en administratieve procedures ten behoeve van verkoop en marketing
 • Leiding geven aan en managen van werkzaamheden van verkoop- en marketingpersoneel
 • Plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • Stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • Vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie op verkoop- en marketingmanifestaties, op beurzen en andere publieke evenementen

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...