Natuurkundigen en astronomen

Functieomschrijving

 • Onderzoek doen naar en ontwikkelen of verbeteren van natuur- en sterrenkundige concepten, theorien, methoden en technieken, operationalisering, instrumentatie en software
 • Experimenten, testen en analyses uitvoeren gericht op de structuur en eigenschappen van de materie op het gebied van de mechanica, thermodynamica, electronica, communicatie, energie-opwekking en -distributie, aerodynamica, optica en lasers, opsporingstechnologie, geneeskunde, akoustiek, magnetisme en deeltjesfysica
 • De resultaten van onderzoek en experiment evalueren en conclusies formuleren, hierbij hoofdzakelijk gebruik makend van wiskundige technieken en modellen
 • Principes, technieken en processen toepassen voor de ontwikkeling of verbetering van industriele, geneeskundige, miltaire of andere praktijken
 • Veilige en effectieve bestraling mogelijk maken (ioniserend en niet-ioniserend) van patienten voor diagnostische of therapeutische doeleinden op voorschrift van een medisch specialist
 • Accurate meting en karakteristieken van materiele componenten zeker stellen voor gebruik in medische preparaten
 • Testen, (doen) vervaardigen en evalueren van apparatuur voor het doen van scans, medische behandelingen en dosimetrie
 • Advies aan en overleg met medisch specialisten en ander personeel in de gezondheidszorg om te komen tot een optimale balans tussen de gunstige effecten en bijwerkingen van radioactieve straling
 • Waarnemen, analyseren en interpreteren van verschijnselen in het heelal en methoden, rekenkundige modellen en technieken ontwikkelen waardoor de kennis op het gebied van navigatie, satellietcommunicatie, ruimtevaart, hemellichamen en kosmische straling wordt vergroot
 • Ontwikkelen, doorvoeren en in stand houden van standaarden en protocollen voor de meting van fysieke verschijnselen en het gebruik van nucleaire technologie voor industriele en medische doeleinden
 • Wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...