Functieomschrijving

 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Principes, technieken en processen toepassen voor de ontwikkeling of verbetering van industriele, geneeskundige, miltaire of andere praktijken
 • Ontwikkelen, doorvoeren en in stand houden van standaarden en protocollen voor de meting van fysieke verschijnselen en het gebruik van nucleaire technologie voor industriele en medische doeleinden
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
 • De resultaten van onderzoek en experiment evalueren en conclusies formuleren, hierbij hoofdzakelijk gebruik makend van wiskundige technieken en modellen
 • Onderzoek doen naar en ontwikkelen of verbeteren van natuur- en sterrenkundige concepten, theorien, methoden en technieken, operationalisering, instrumentatie en software
 • Veilige en effectieve bestraling mogelijk maken (ioniserend en niet-ioniserend) van patienten voor diagnostische of therapeutische doeleinden op voorschrift van een medisch specialist
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Waarnemen, analyseren en interpreteren van verschijnselen in het heelal en methoden, rekenkundige modellen en technieken ontwikkelen waardoor de kennis op het gebied van navigatie, satellietcommunicatie, ruimtevaart, hemellichamen en kosmische straling wordt vergroot
 • Experimenten, testen en analyses uitvoeren gericht op de structuur en eigenschappen van de materie op het gebied van de mechanica, thermodynamica, electronica, communicatie, energie-opwekking en -distributie, aerodynamica, optica en lasers, opsporingstechnologie, geneeskunde, akoustiek, magnetisme en deeltjesfysica

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
  loading...
   
  Loading...