Functieomschrijving

 • Monitoren en evalueren de prestaties van de organisatie, gemeten aan vooraf gestelde doelen en beleidsvoornemens
 • Bepalen doelen, strategieen, beleid en programma's voor de onderneming of organisatie
 • Plannen, sturen en coordineren het algehele functioneren van de onderneming of organisatie
 • Selecteren of autoriseren de selectie van hoger personeel
 • Stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • Zorg dragen voor naleving door de onderneming of organisatie van relevante wet- en regelgeving
 • Beoordelen de activiteiten en resultaten van de onderneming of organisatie en rapporteren aan de raad van bestuur/toezicht
 • Overleggen met ondersteunende staffunctionarissen, beoordelen aanbevelingen en rapportages
 • Vertegenwoordigen van de organisatie bij officiele gelegenheden en in bestuursvergaderingen, bij onderhandelingen, op conventies, openbare hoorzittingen en fora
 • Wijzen materiele, financiele en personele middelen toe om het beleid en de programma's ten uitvoer te brengen
 • Verzorgen het algehele leiderschap en hoogste management van de onderneming of organisatie

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...