Functieomschrijving

 • (a) plannen, sturen en coordineren het algehele functioneren van de onderneming of organisatie
 • (b) beoordelen de activiteiten en resultaten van de onderneming of organisatie en rapporteren aan de raad van bestuur/toezicht
 • (c) bepalen doelen, strategieen, beleid en programma's voor de onderneming of organisatie
 • (d) verzorgen het algehele leiderschap en hoogste management van de onderneming of organisatie
 • (e) stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • (f) wijzen materiele, financiele en personele middelen toe om het beleid en de programma's ten uitvoer te brengen
 • (g) monitoren en evalueren de prestaties van de organisatie, gemeten aan vooraf gestelde doelen en beleidsvoornemens
 • (h) overleggen met ondersteunende staffunctionarissen, beoordelen aanbevelingen en rapportages
 • (i) vertegenwoordigen van de organisatie bij officiele gelegenheden en in bestuursvergaderingen, bij onderhandelingen, op conventies, openbare hoorzittingen en fora
 • (j) selecteren of autoriseren de selectie van hoger personeel
 • (k) zorg dragen voor naleving door de onderneming of organisatie van relevante wet- en regelgeving
  loading...