Functieomschrijving

 • (a) plannen, sturen en coordineren de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, zowel interne als diensten ingehuurd van derden, voor de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande technische processen, van produkten, kennis of het gebruik van materialen
 • (b) plannen van het bedrijfsbrede onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma in een onderneming of organisatie, met bijzondere aandacht voor doelen en budgetaire vereisten
 • (c) leiding geven aan en managen van werkzaamheden van medewerkers onderzoek en ontwikkeling
 • (d) stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • (e) vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • (f) plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • (g) toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • (h) vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie op manifestaties, seminars en conferenties

  Vul de Loon Enquête in!

  loading...