Leidinggevende functies op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk

Functieomschrijving

  • Plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
  • Stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
  • Leiding geven aan en managen van werkzaamheden van medewerkers onderzoek en ontwikkeling
  • Plannen, sturen en coordineren de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, zowel interne als diensten ingehuurd van derden, voor de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande technische processen, van produkten, kennis of het gebruik van materialen
  • Vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
  • Vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie op manifestaties, seminars en conferenties
  • Plannen van het bedrijfsbrede onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma in een onderneming of organisatie, met bijzondere aandacht voor doelen en budgetaire vereisten
  • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel

    Vul de Loon Enquête in!

    Kwalificatieniveau

    Geschoold
    loading...
     
    Loading...