Leidinggevende functies op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk

Functieomschrijving

 • Plannen, sturen en coordineren de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, zowel interne als diensten ingehuurd van derden, voor de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande technische processen, van produkten, kennis of het gebruik van materialen
 • Plannen van het bedrijfsbrede onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma in een onderneming of organisatie, met bijzondere aandacht voor doelen en budgetaire vereisten
 • Leiding geven aan en managen van werkzaamheden van medewerkers onderzoek en ontwikkeling
 • Stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • Vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • Plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • Vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie op manifestaties, seminars en conferenties

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...