Wiskundigen, actuarissen en statistici

Functieomschrijving

 • Adviseren over en toepassen van diverse methoden voor dataverzameling en statistische methoden en technieken en de betrouwbaarheid van uitkomsten bepalen, speciaal voor zakelijke en medische doeleinden en op het gebied van natuur-, bio- en sociale wetenschappen
 • Evalueren, verwerken, analyseren en interpreteren van datasets en ze klaarmaken voor publicatie
 • Logische analyses uitvoeren van managementsproblemen, in het bijzonder in termen van kosten-baten effectiviteit, wiskundige modellen formuleren en programmeren voor computergestuurde oplossingen
 • Wiskunde, statistiek, waarschijnlijkheidsberekening en risico-theorie toepassen voor inschatting van financiele gevolgen van toekomstige gebeurtenissen
 • Bestuderen, ontwikkelen en verbeteren van wiskundige, actuariele en statistische theorieen, methoden en technieken
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Het ontwerpen en implementeren van pensioenregelingen en levens-, gezondheids-, sociale en andere soorten verzekeringssystemen
 • Adviseren over en toepassen van wiskundige principes, modellen en technieken op een breed scala van activiteiten in de techniek, de natuur-, bio- en sociale wetenschappen
 • Plannen en organiseren van surveys en andere statistische verzamelingen, enquetes ontwerpen
 • Wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...