Viskwekers

Functieomschrijving

 • Kweken van vis, mossels, oesters en andere waterdieren voor de verkoop of om ze uit te zetten in zoete wateren of in zee
 • Verzamelen en registreren van groei- en produktiecijfers en van milieugegevens
 • Uitvoeren van en toezien op onderzoek van populaties om ziekten of parasieten op te sporen
 • Monitoren van milieus om te zorgen voor instandhouding van optimale omstandigheden voor waterdieren
 • Sturen en monitoren van de bevruchting bij vis, het broeden en kweken van het broedsel, toepassen van kennis inzake het managen van viskweektechnieken
 • Schoon maken, invriezen of zouten van de vangst aan boord of aan de wal en vis en visserijprodukten klaar maken voor transport
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, bassins, machines, schepen en andere uitrusting
 • Leveren of marketen van produkten
 • Huren van of investeren in gebouwen, machines en werktuigen, proviand en andere voorraden inslaan
 • Toezien op en trainen van hulpkrachten in de kweekcultuur van vis

  Kwalificatieniveau

  Halfgeschoold
   
  loading...
  Loading...