Functieomschrijving

 • kweken van vis, mossels, oesters en andere waterdieren voor de verkoop of om ze uit te zetten in zoete wateren of in zee
 • verzamelen en registreren van groei- en produktiecijfers en van milieugegevens
 • uitvoeren van en toezien op onderzoek van populaties om ziekten of parasieten op te sporen
 • monitoren van milieus om te zorgen voor instandhouding van optimale omstandigheden voor waterdieren
 • sturen en monitoren van de bevruchting bij vis, het broeden en kweken van het broedsel, toepassen van kennis inzake het managen van viskweektechnieken
 • schoon maken, invriezen of zouten van de vangst aan boord of aan de wal en vis en visserijprodukten klaar maken voor transport
 • onderhouden van bedrijfsgebouwen, bassins, machines, schepen en andere uitrusting
 • leveren of marketen van produkten
 • huren van of investeren in gebouwen, machines en werktuigen, proviand en andere voorraden inslaan
 • toezien op en trainen van hulpkrachten in de kweekcultuur van vis

  Opleidingsniveau

  • Geschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...