Verloskundigen

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Plannen, verzorgen en evalueren van verloskundige zorg en diensten voor moeders en zuigelingen tijdens de zwangerschap, geboorte en daarna, overeenkomstig de praktijken en normen van de moderne verloskunde
 • Advies bieden aan vrouwen en gezinnen en voorlichting in wijken aangaande gezondheid, voeding, hygiene, lichaamsbeweging, geboorte en noodhulp, borstvoeding, kinderverzorging, gezinsplanning en voorbehoedsmiddelen, leefgewoonten en andere zaken die zwangerschap en geboorte raken
 • De ontwikkeling van de zwangerschap en de bevalling beoordelen, ingrijpen bij complicaties en signalen herkennen die verwjzing noodzakelijk maken naar een gespecialiseerde arts
 • De gezondheid van de pasgeboren baby checken, ingrijpen bij complicaties en signalen herkennen die verwijzing noodzakelijk maken naar een in neonatologie gespecialiseerde arts
 • Pijn en ongemak bij kraamvrouwen tijdens de bevalling polsen en pijn verzachten met behulp van diverse therapieen en de toediening van pijnstillers
 • Bevoegde instanties informeren over geboorten, zoals wettelijk voorgeschreven en overeenkomstig professionele eisen
 • Onderzoek doen naar verloskundige en werkwijzes en de resultaten bekend maken door onder meer wetenschappelijke rapporten
 • Plannen van en deelnemen aan lesactiviteiten ten behoeve van verloskundigen, zowel intra- als extramuraal

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...