Functieomschrijving

 • technische taken vervullen bij de ontwikkeling van elektronische en gecomputeriseerde vluchtnavigatiesystemen en -instrumenten en prototypes testen
 • technische ondersteuning bieden bij ontwerp en vormgeven van specifieke interface circuits behorend bij vluchtleidings- en volgsystemen
 • (bijdragen) aan opstellen van kosteninschattingen, de technische en trainingsspecificaties voor vluchtleidingsystemen en beveiligingsapparatuur
 • (bijdragen) aan technisch toezicht op aanleg, installatie en bediening van grondstations voor navigatie-apparatuur, aan het onderhoud en de reparatie overeenkomstig de gestelde kwaliteitseisen
 • de kennis en vaardigheden toepassen afkomstig van principes en praktijken van luchtverkeersveiligheid ten einde problemen te herkennen als ze zich aandienen en ze op te lossen
 • ontwikkelen, aanpassen en bug-vrij maken van systeemsoftware
 • aanpassen van bestaande grondstations voor navigatie-apparatuur aan nieuwe vluchtleidingsprotocollen om het functioneren en de betrouwbaarheid ervan te vergroten, of om de vluchtverkeersleiding beter te bedienen en de toewijzing van luchtruim te vergemakkelijken
 • controleren, aanpassen en certificeren van navigatie- en vluchtleidingsinstrumentarium en callibreren van navigatie-apparatuur in grondstations voor maximale precisie en veiligheid tijdens de vlucht en bij het opstijgen en landen
 • technische training bieden aan en toezicht houden op ander grondpersoneel

  Vul de Loon Enquête in!

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...