Paramedici

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Patienten lichamelijk onderzoeken en met hen en hun gezinsleden spreken om hun gezondheidstoestand te bepalen
 • Medische basis- en routinehandelingen uitvoeren, ook bij operatieve ingrepen en behandelwijzen en medicijnen voorschrijven en toedienen, als ook andere preventieve en curatieve maatregelen in het bijzonder bij veelvoorkomende ziektes en aandoeningen
 • Opdracht geven tot en uitvoeren van diagnostische testen zoals rontgenfoto's en electrocardiogrammen maken, en laboratoriumtesten
 • Medische handelingen verrichten zoals inenten, ontsmetten, hechten en verzorgen van wonden en infecties voorkomen
 • Artsen assisteren bij complexe operaties
 • Vooruitgang bij patienten en hun reacties op behandeling monitoren en signalen en symtomen herkennen die tussenkomst van een arts vereisen
 • Patienten en hun familieleden adviseren over voeding, lichaamsbeweging en leefgewoontes die helpen ziektes en aandoeningen te voorkomen of te genezen
 • Herkennen van en doorverwijzen van complexe of ongebruikelijke gevallen naar artsen, ziekenhuizen of anderszins gespecialiseerde klinieken
 • Bevoegde instanties informeren over geboorten, sterfgevallen en daarvoor in aanmerking komende ziektes, zoals wettelijk voorgeschreven en overeenkomstig professionele eisen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...