Mijntechnici en technici op metallurgisch gebied

Functieomschrijving

 • Gedetailleerde inschattingen maken van de noodzakelijke hoeveelheden en kosten van materiaal en menskracht, benodigd voor projecten in de exploratie, winning, verwerking en het transport van mineralen, olie en aardgas
 • Technische ondersteuning bieden bij geologische en topologische surveys en bij het ontwerp en de vormgeving van systemen voor de winning en het transport van olie, aardgas en ertsen, als ook van fabrieken voor de verwerking en raffinage van mineralen en metalen
 • Helpen bij de planning en het ontwerp van mijnen, schachten, tunnels en ondergrondse ehbo-faciliteiten
 • Monitoren van technische, reglementaire en veiligheidsaspecten bij de bouw, inbedrijfname, bediening, onderhoud en reparatie van installaties voor de exploratie, winning, verwerking en het transport van mineralen, olie en aardgas en fabrieken voor de verwerking van mineralen
 • Gebruiken van microscopen, elektromagnetische irradiatiemachines, spectrometers, spectrografen, dichtheids- en spanningsmeters
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Wetenschappers ondersteunen bij het gebruik van elektrische, sonische of nucleaire meetinstrumenten in het laboratorium en bij de produktie voor gegevens omtrent potentiele vindplaatsen van metaalertsen, gas of olie
 • Verzamelen en onderzoeksklaar maken van steen-, minerale - en metaalmonsters, laboratoriumtesten doen om eigenschappen vast te stellen, testresultaten analyseren en er over rapporteren en de testapparatuur onderhouden

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
  loading...
   
  Loading...