Functieomschrijving

 • voorzitten van en deelnemen aan beraadslagingen van wetgevende lichamen en bestuursorganen in nationale, staats-, regionale en lokale regeringen of wetgevende vergaderingen
 • bepalen, formuleren en sturen van beleid in natonale, staats-, regionale en lokale regeringen
 • openbare richtlijnen en regels met een statutair of constitutioneel karakter opstellen, ratificeren, amenderen of herroepen
 • zitting hebben in bestuursorganen of officiele commissies
 • onderzoek doen naar zaken van publiek belang en de belangen bevorderen van de gemeenschappen die zij vertegenwoordigen
 • deelnemen aan publieke bijeenkomsten ten dienste van het gemeenschapsbelang, de publieke opinie begrijpen en toelichting verschaffen op overheidsplannen
 • onderhandelen met andere wet- en regelgevers en met vertegenwoordigers van belangenorganisaties om belangenconflicten op te lossen, beleid te maken en overeenkomsten te sluiten
 • als regeringslid leiding geven aan hoofdambtenaren en directies van ministeries en overheidsagentschappen bij de interpretatie en uitvoering van regeringsbeleid

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...