Leden van wetgevende lichamen

Functieomschrijving

 • Voorzitten van en deelnemen aan beraadslagingen van wetgevende lichamen en bestuursorganen in nationale, staats-, regionale en lokale regeringen of wetgevende vergaderingen
 • Bepalen, formuleren en sturen van beleid in natonale, staats-, regionale en lokale regeringen
 • Openbare richtlijnen en regels met een statutair of constitutioneel karakter opstellen, ratificeren, amenderen of herroepen
 • Zitting hebben in bestuursorganen of officiele commissies
 • Onderzoek doen naar zaken van publiek belang en de belangen bevorderen van de gemeenschappen die zij vertegenwoordigen
 • Deelnemen aan publieke bijeenkomsten ten dienste van het gemeenschapsbelang, de publieke opinie begrijpen en toelichting verschaffen op overheidsplannen
 • Onderhandelen met andere wet- en regelgevers en met vertegenwoordigers van belangenorganisaties om belangenconflicten op te lossen, beleid te maken en overeenkomsten te sluiten
 • Als regeringslid leiding geven aan hoofdambtenaren en directies van ministeries en overheidsagentschappen bij de interpretatie en uitvoering van regeringsbeleid

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...