Functieomschrijving

  • (a) coordineren, verdelen en controleren van het werk van medewerkers belast met tekstverwerking, administreren en archiveren, telefooncentrale, data-invoer, desk-top publishing en andere algemene kantoor- en administratiewerkzaamheden
  • (b) roosters en procedures vaststellen en de activiteiten afstemmen op die van andere eenheden en afdelingen
  • (c) werkgebonden problemen oplossen en voortgangs- en andere rapportages opstellen en voorleggen
  • (d) trainen en instrueren van medewerkers in taken, veiligheidsprocedures en bedrijfsbeleid of zulke trainingen organiseren
  • (e) evalueren van het functioneren en de prestaties van medewerkers, hun naleving van de regels en aanbevelingen doen aan personeelszaken voor evt. ingrijpen
  • (f) deelnemen aan werven, interviewen en selecteren van personeel
    loading...