Functieomschrijving

 • (a) de waarde of de kwaliteit bepalen van voorraden, onroerend goed, industriele uitrustingen, persoonlijke bezittingen, huisraad, kunstwerken, juwelen en andere voorwerpen
 • (b) beoordelen van de schade of het verlies en de aansprakelijkheid van verzekeraars die de polissen hebben verstrekt
 • (c) aankoopbonnen verkrijgen en waardebepalingen van vergelijkbare artikelen of eigendommen
 • (d) artikelen of eigendommen inspecteren om de toestand, maatvoering en samenstelling te evalueren
 • (e) taxatierapporten opstellen, waarin de gewogen factoren en methoden expliciet zijn gemaakt

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...