Technici voor de werking van informatie- en communicatietechnologie

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Bedienen en controleren van randapparatuuur en andere op het computernetwerk aangesloten apparatuur
 • Invoeren van commando's via een computerterminal ter activering van controles op het computernetwerk en randapparatuur voor integraal functioneren
 • Monitoren van systemen ter detectie van uitval van apparatuur of storingen
 • Beheerder of onderhoudstechnici op de hoogte stellen van storingen
 • Reageren op foutmeldingen door inzet van zoek- en herstelprogramma's, er andere specialisten bij halen of het (deel)systeem uitschakelen
 • Bestuderen van systeemeisen om tot de juiste keuze te komen van apparatuur, sequenties van bewerkingen, informatiedragers zoals diskettes of schijven, papiersoorten voor printen en controle-instellingen
 • Ophalen, scheiden en sorteren van programma-resultaten zoals gewenst en de juiste data doorsturen naar specifieke gebruikers
 • Randapparatuur zoals printers voeden met materiaal voor afdrukken, of toezien op hun bediening door daarvoor aangesteld personeel

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...