Check je Loon

Functieomschrijving

 • (a) bedienen en controleren van randapparatuuur en andere op het computernetwerk aangesloten apparatuur
 • (b) invoeren van commando's via een computerterminal ter activering van controles op het computernetwerk en randapparatuur voor integraal functioneren
 • (c) monitoren van systemen ter detectie van uitval van apparatuur of storingen
 • (d) beheerder of onderhoudstechnici op de hoogte stellen van storingen
 • (e) reageren op foutmeldingen door inzet van zoek- en herstelprogramma's, er andere specialisten bij halen of het (deel)systeem uitschakelen
 • (f) bestuderen van systeemeisen om tot de juiste keuze te komen van apparatuur, sequenties van bewerkingen, informatiedragers zoals diskettes of schijven, papiersoorten voor printen en controle-instellingen
 • (g) ophalen, scheiden en sorteren van programma-resultaten zoals gewenst en de juiste data doorsturen naar specifieke gebruikers
 • (h) randapparatuur zoals printers voeden met materiaal voor afdrukken, of toezien op hun bediening door daarvoor aangesteld personeel

  Vul de Loon Enquête in!

  Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

  loading...