Functieomschrijving

  • (a) overleggen met gebruikers om eisen te formuleren en documenten, en met het management voor overeenstemming aangaande de systeemprincipes
  • (b) identificeren en analyseren van bedrijfsprocessen, procedures en praktische werkzaamheden
  • (c) identificeren en analyseren van omslachtige praktijken en handelingen, van gebrekkige functionaliteit van systemen en aanbevelingen doen voor optimalisatie
  • (d) verantwoordelijkheid nemen voor de toepassing van functionele oplossingen, met behup van onder meer ontwerp en uitvoering van plannen voor systeemtesten
  • (e) functionele specificaties opstellen ten behoeve van systeemontwikkelaars
  • (f) uitbreiden en aanpassen van systemen voor betere of nieuwe arbeidsprocessen
  • (g) coordineren en op elkaar afstemmen van computersystemen in organisaties
    loading...