Systeemanalisten

Functieomschrijving

 • Identificeren en analyseren van bedrijfsprocessen, procedures en praktische werkzaamheden
 • Overleggen met gebruikers om eisen te formuleren en documenten, en met het management voor overeenstemming aangaande de systeemprincipes
 • Coordineren en op elkaar afstemmen van computersystemen in organisaties
 • Identificeren en analyseren van omslachtige praktijken en handelingen, van gebrekkige functionaliteit van systemen en aanbevelingen doen voor optimalisatie
 • Verantwoordelijkheid nemen voor de toepassing van functionele oplossingen, met behup van onder meer ontwerp en uitvoering van plannen voor systeemtesten
 • Functionele specificaties opstellen ten behoeve van systeemontwikkelaars
 • Uitbreiden en aanpassen van systemen voor betere of nieuwe arbeidsprocessen

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...