Leidinggevende functies op het gebied van beleid en planning

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Ontwikkelen, implementeren en monitoren van strategische plannen, programma's, beleid, processen, procedures en systemen teneinde doelen, objectieven en kwaliteitsstandaarden te realiseren
 • Ontwikkelen, sturen, administreren en deelnemen in beleidsresearch en -analyse
 • De uitvoering van beleid en bijbeorende werkzaamheden coordineren
 • Vaststellen van maatstaven waaraan het werk wordt afgemeten en voor het afleggen van financiele verantwoording
 • Plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • Leiding geven aan en managen van personeel voor beleidsontwikkeling en strategische planvorming
 • Toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • Overleggen met de hoogste leiding en met managers van andere departementen of afdelingen
 • Vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie bij onderhandelingen, op conventies, seminars, openbare hoorzittingen en fora

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...