Stedenbouwkundigen en verkeersplanologen

Functieomschrijving

 • Plannen van de inrichting van stedelijk gebied en coordineren van stadsontwikkeling
 • Verzamelen en analyseren van data inzake economische, juridische, politieke, culturele, demografische, sociologische, fysieke en milieu-aspecten die van invloed zijn op grondgebruik
 • Overleggen met overheidsinstanties, lokale gemeenschappen en specialisten op uiteenlopend gebied, zoals architectuur, planning, sociale wetenschap, milieu, wet- en regelgeving
 • Aanbevelingen opstellen voor gebruik en ontwikkeling van grondstukken, presentaties houden en grafische ontwerpen en programma's voorleggen aan groepen en individuen
 • Adviseren van overheden, bedrijven en lokale gemeenschappen over stedebouwkundige en regionale planvorming
 • Beoordelen en evalueren van milieu-effect rapportages
 • Plannen en ontwikkelen van stukken land voor parken, scholen, kantoren, vliegvelden, wegen en dergelijke en als zakencentra, industrieterreinen en woongebieden
 • Plannen en adviseren inzake (be)geleiding van wegverkeersstromen en systemen van openbaar vervoer uit efficientie- en veiligheidsoogpunt

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...