Functieomschrijving

 • (a) plannen van de inrichting van stedelijk gebied en coordineren van stadsontwikkeling
 • (b) verzamelen en analyseren van data inzake economische, juridische, politieke, culturele, demografische, sociologische, fysieke en milieu-aspecten die van invloed zijn op grondgebruik
 • (c) overleggen met overheidsinstanties, lokale gemeenschappen en specialisten op uiteenlopend gebied, zoals architectuur, planning, sociale wetenschap, milieu, wet- en regelgeving
 • (d) aanbevelingen opstellen voor gebruik en ontwikkeling van grondstukken, presentaties houden en grafische ontwerpen en programma's voorleggen aan groepen en individuen
 • (e) adviseren van overheden, bedrijven en lokale gemeenschappen over stedebouwkundige en regionale planvorming
 • (f) beoordelen en evalueren van milieu-effect rapportages
 • (g) plannen van de inrichting van stedelijk gebied en coordineren van stadsontwikkeling
 • (h) plannen en ontwikkelen van stukken land voor parken, scholen, kantoren, vliegvelden, wegen en dergelijke en als zakencentra, industrieterreinen en woongebieden
 • (i) plannen en adviseren inzake (be)geleiding van wegverkeersstromen en systemen van openbaar vervoer uit efficientie- en veiligheidsoogpunt

  Vul de Loon Enquête in!

  loading...