Functieomschrijving

  • (a) checken, formatteren en verwerken van correspondentie, notities en dictaten, elektronische documenten of geschreven concepten, en zorgen dat ze voldoen aan de afgesproken vormgeving, met behulp van typemachines, computers en andere tekstverwerkers
  • (b) gebruiken van allerlei computerprogramma's, waaronder spreadsheets voor administratieve ondersteuning
  • (c) behandelen van in- en uitgaande post
  • (d) scannen, registreren en distribueren van post, correspondentie en documenten
  • (e) plannen van vergaderingen of afspraken en helpen met de organisatie
  • (f) bijhouden van verlofstaten van collega's en andere rechten waarop ze (nog) aanspraak kunnen maken
  • (g) organiseren van en toezien op archiefsystemen
  • (h) op eigen initiatief routine-correspondentie afhandelen
    loading...