Onderwijsgevenden speciaal onderwijs

Functieomschrijving

 • Beoordelen van de mogelijkheden en beperkingen in termen van sociale, emotionele, intellectuele en lichamelijke tekortkomingen, buitengewone intellectuele gaven of andere specifieke problemen
 • Ontwerpen en aanpassen van curricula en opleidingstrajecten, lessen en activiteiten bieden in overeenstemming met de mogelijkheden en behoeftes van studenten
 • Individuen en groepen instrueren met behulp van speciale technieken of hulpmiddelen afgestemd op de behoeftes van studenten
 • Speciale educatieve strategieen en technieken inzetten om de ontwikkeling te verbeteren van tastzin en motoriek, van taal, kenvermogen en geheugen
 • Gedragsregels en procedures opstellen en opleggen voor ordehandhaving onder studenten
 • Les geven in academische onderwerpen, praktische en zelfhulp-vaardigheden aan studenten die slecht horen, zien of met andere beperkingen kampen
 • Stimuleren en ontwikkelen van zelfvertrouwen, belangstelling, (hand)vaardigheden en coordinatievermogen bij studenten
 • Overleg met andere stafleden over plannen en lesroosters ten behoeve an studenten die speciale aandacht nodig hebben
 • Voorbereiden en bijhouden van studentgegevens, andere archieven en rapporten overleggen
 • Diverse beoordelingstests afnemen en de vorderingen per student evalueren
 • Overleggen met studenten, ouders, schoolhoofd en andere beroepsmatig bij de studenten betrokkenen ter ontwikkeling van individuele begeleidingsplannen in dienst van de studenten

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...