Rechters

Check je Loon

Functieomschrijving

 • Voorzitten van rechts- en hoorzitttingen
 • Interpreteren en opleggen van procedures en beslissen over de toelaatbaatheid van bewijs
 • De rechten en plichten bepalen van de strijdende partijen en bij juryrechtsspraak
 • De jury instrueren inzake de relevante wetten in een voorliggende geval
 • Afwegen en beschouwen van het bewijs in rechtszaken waaraan geen jury te pas komt en de strafmaat of onschuld, alsmede de mate van aansprakelijkheid van de aangeklaagde of gedaagde bepalen
 • Het vonnis uitspreken over hen die veroordeeld zijn voor misdrijven, de schade vaststellen of andere gepaste schadeloosstellingen in civiele zaken en gerechtelijke bevelen uitvaardigen
 • Onderzoeken van juridische zaken en in geschrifte bijdragen aan de jurisprudentie

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...