Hotelreceptionisten

Functieomschrijving

 • Een overzicht van beschikbare, bezette en gereserveerde kamers bijhouden
 • Registeren van arriverende gasten, ze van kamers en sleutels voorzien en hun kredietwaardigheid checken
 • Informatie verschaffen over diensten van het hotel en het uitgaansaanbod in de omgeving
 • Informatie verschaffen over beschikbare accommodatie en kamers reserveren
 • Wensen en klachten van gasten in ontvangst nemen en zo mogelijk honoreren
 • Contact opnemen met de huishoudelijke dienst bij gerezen problemen
 • Rekeningen opmaken, met of zonder computer
 • Berichten ontvangen en doorgeven, persoonlijk of via de telefoon(centrale)
 • Checken van opgemaakte rekeningen en betaling ontvangen van vertrekkende gasten

  Kwalificatieniveau

  Halfgeschoold
   
  loading...
  Loading...