Functieomschrijving

 • (a) plannen van en testen uitvoeren ter meting van mentale, fysieke en andere kenmerken, zoals intelligentie, kunde, neigingen, potentie etc., interpreteren en evalueren van de uitkomsten en advies geven
 • (b) de effecten analyseren van aangeboren, sociale, beroepsgebonden en andere factoren op denken en doen van het individu
 • (c) raad geven aan en therapeutische interviews houden met individuen en groepen, inclusief de nazorg
 • (d) contacten onderhouden met familieleden, educatieve instellingen en werkgevers bij de behandeling van probleemgevallen en mogelijke oplossingen aanbevelen
 • (e) theorieen, modellen en methoden ontwikkelen voor de beschrijving en interpretatie van sociale verschijnselen
 • (f) wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
 • (g) opstellen van prestatietesten, diagnostische en voorspellende testen voor gebruik door leerkrachten die lesmethoden en -materiaal plannen
 • (h) veld- en ander onderzoek doen naar de inrichting van het werk, de verhoudingen tussen collega's, moreel, motivatie, toezicht en management

  Vul de Loon Enquête in!

  loading...