Functieomschrijving

 • Theorieen, modellen en methoden ontwikkelen voor de beschrijving en interpretatie van sociale verschijnselen
 • De effecten analyseren van aangeboren, sociale, beroepsgebonden en andere factoren op denken en doen van het individu
 • Raad geven aan en therapeutische interviews houden met individuen en groepen, inclusief de nazorg
 • Opstellen van prestatietesten, diagnostische en voorspellende testen voor gebruik door leerkrachten die lesmethoden en -materiaal plannen
 • Ontwikkelen van theorieën, modellen en methoden om gedrag van mensen te beschrijven en interpreteren
 • Contacten onderhouden met familieleden, educatieve instellingen en werkgevers bij de behandeling van probleemgevallen en mogelijke oplossingen aanbevelen
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Plannen van en testen uitvoeren ter meting van mentale, fysieke en andere kenmerken, zoals intelligentie, kunde, neigingen, potentie etc., interpreteren en evalueren van de uitkomsten en advies geven
 • Wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
  loading...
   
  Loading...