Check je Loon

Functieomschrijving

 • (a) opstellen en aanpassen van curricula en studierichtingen invullen overeenkomstig gestelde eisen
 • (b) voorbereiden en geven van college, werkgroepen, seminars en laboratoriumexperimenten leiden
 • (c) discussie en onafhankelijk denken onder studenten stimuleren
 • (d) zo nodig toezien op experimenten en practica van studenten
 • (e) examens en testen afnemen, evalueren en beoordelen
 • (f) leiding geven aan het onderzoek van post-doc studenten en andere stafleden
 • (g) onderzoek doen naar en ontwikkelen van concepten, theorieen en operationele methoden voor industriele en andere praktische toepassingen
 • (h) schrijven van wetenschappeljke boeken, voordrachten of artikelen
 • (i) deelnemen aan afdelings- en faculteitsvergaderingen, aan conferenties en seminars

  Vul de Loon Enquête in!

  loading...