Functieomschrijving

 • opstellen en aanpassen van curricula en studierichtingen invullen overeenkomstig gestelde eisen
 • voorbereiden en geven van college, werkgroepen, seminars en laboratoriumexperimenten leiden
 • discussie en onafhankelijk denken onder studenten stimuleren
 • zo nodig toezien op experimenten en practica van studenten
 • examens en testen afnemen, evalueren en beoordelen
 • leiding geven aan het onderzoek van post-doc studenten en andere stafleden
 • onderzoek doen naar en ontwikkelen van concepten, theorieen en operationele methoden voor industriele en andere praktische toepassingen
 • schrijven van wetenschappeljke boeken, voordrachten of artikelen
 • deelnemen aan afdelings- en faculteitsvergaderingen, aan conferenties en seminars

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  StepStone jobs

  Loading...