Professoren en andere onderwijsgevenden in het hoger onderwijs

Functieomschrijving

 • Opstellen en aanpassen van curricula en studierichtingen invullen overeenkomstig gestelde eisen
 • Voorbereiden en geven van college, werkgroepen, seminars en laboratoriumexperimenten leiden
 • Discussie en onafhankelijk denken onder studenten stimuleren
 • Zo nodig toezien op experimenten en practica van studenten
 • Examens en testen afnemen, evalueren en beoordelen
 • Leiding geven aan het onderzoek van post-doc studenten en andere stafleden
 • Onderzoek doen naar en ontwikkelen van concepten, theorieen en operationele methoden voor industriele en andere praktische toepassingen
 • Schrijven van wetenschappeljke boeken, voordrachten of artikelen
 • Deelnemen aan afdelings- en faculteitsvergaderingen, aan conferenties en seminars

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...