Bedieningspersoneel van installaties voor de verwerking van mineralen en gesteente

Functieomschrijving

 • Opstellen en bedienen van vaste installaties en machines waarmee rotsen, mineralen en gesteente worden vermalen, geplet, gehakt, gezaagd en gespleten al naar gelang de specificaties vereisen
 • Plaatsen van rotsblokken en platen natuursteen op machines voor zagen, splijten en andere bewerkingen
 • Monitoren en op gang houden van de stroom rotsblokken, mineralen en gesteente op transportbanden naar machines
 • Bedienen van machines die het ruwe materiaal scheiden in gezuiverde grondstoffen en restmateriaal, door middel van wassen, uitlogen, filteren, bezinken of toevoegen
 • Toevoegen van oplosmiddelen aan minerale ertsen om volgende stappen in de bewerking mogelijk te maken
 • Onttrekken van metalen en minerale voorkomens aan erts en alluviale afzettingen door verdikken, laten drijven of zinken, filtreren of door magnetische en elektrostatische scheidingstechnieken
 • Observeren van meters, ventielen, controlepanelen en ze aanpassen om te zorgen voor het veilig en efficient functioneren van installaties, mankementen op te sporen en assisteren bij onderhoud en reparatie van installaties en machinepark
 • Onderzoeken van gewonnen materiaal door kijken en betasten om vast te stellen of het voldoet aan geijkte normen en specificaties, monsters nemen voor laboratoriumtesten
 • Registreren van informatie over de resultaten behaald door een ploeg, in termen van hoeveelheden, soorten en maten van de geproduceerde materialen
 • Sorteren, opslaan en klaarzetten van minerale eindprodukten voor verpakking, vervolgbewerking of transport

  Kwalificatieniveau

  Halfgeschoold
   
  loading...
  Loading...