Bedieningspersoneel aardolie- en aardgasraffinaderijen

Functieomschrijving

 • Bedienen van elektronische of gecomputeriseerde controlepanelen vanuit een centrale meldkamer voor het monitoren en optimaliseren van fysieke en chemische processen in diverse produktie-eenheden
 • Bijstellen van uitrustingsstukken, kleppen, pompen, beveiligings- en bij de produktie benodigde apparatuur
 • Controleren van en opstarten en stoppen van productieprocessen, oplossen van problemen en het bewaken van het proces
 • Uitrusting regelmatig nalopen op storingen, boorgaten testen op lekken en breuken in de pijpen en onderhoud organiseren
 • Monsters analyseren, testen uitvoeren, gegevens registreren en produktielogboeken bijhouden

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...