Functieomschrijving

  • (a) bedienen van elektronische of gecomputeriseerde controlepanelen vanuit een centrale meldkamer voor het monitoren en optimaliseren van fysieke en chemische processen in diverse produktie-eenheden
  • (b) bijstellen van uitrustingsstukken, kleppen, pompen, beveiligings- en bij de produktie benodigde apparatuur
  • (c) controleren van en opstarten en stoppen van productieprocessen, oplossen van problemen en het bewaken van het proces
  • (d) uitrusting regelmatig nalopen op storingen, boorgaten testen op lekken en breuken in de pijpen en onderhoud organiseren
  • (e) monsters analyseren, testen uitvoeren, gegevens registreren en produktielogboeken bijhouden
    loading...