Bedieningspersoneel elektriciteitscentrales

Functieomschrijving

 • Bedienen, monitoren en inspecteren van diverse energie opwekkende krachtcentrales
 • Bedienen en controleren van systemen en uitrusting voor de opwekking en distributie van energie, zoals boilers, turbines, generatoren, condensatoren en reactoren uit waterkracht, warmtekracht, steenkool, olie, aardgas en kernsplitsing
 • Controleren van opstarten en afsluiten van uitrustingen in krachtcentrales, bediening van controlepanelen, reguleren van waterstanden en overleggen met systeemoperateurs ter regeling en coordinatie van het energie-aanbod, de frequentie en de (hoog)spanning op het net
 • Periodiek uitdraaien en meters aflezen, problemen opsporen en ingrijpen indien nodig
 • Meldformulieren invullen, logs en rapporten opstellen en overleggen met collega's om het functioneren van de installaties te beoordelen
 • Schoonmaken en onderhouden van uitrustingsstukken zoals generatoren, boilers, turbines, pompen en compressoren om uitval voor te zijn of achteruitgang tegen te gaan

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...