Bedieningspersoneel verbrandingsovens en waterzuiveringsinstallaties

Functieomschrijving

 • Monitoren en bedienen van gecomputeriseerde controlesystemen, machines en bijbehorende uitrusting bij de zuivering van afvalwater en rioolwater ter regulering van de afvoer, opvang en verwijdering, in waterzuiveringsinstallaties, waterleidingbedrijven voor drinkwater en voor lozing op het oppervlaktewater
 • Controleren van het functioneren van verbrandingsovens en bijbehorende uitrusting voor het verbranden van bezinksel, bagger en vast afval
 • Inspecteren van uitrusting en monitoren van het functioneren van meters, filters en chloreerinstallaties vanuit een centrale meldkamer ter bepaling van de actuele verwerkingscapaciteit, om na te gaan of de doorvoer, druk en temperatuur overeenkomen met de specificaties en om fouten op te sporen
 • Monitoren en bijstellen van bedieningspanelen op randappatuur zoals uitlaten, schoorstenen afvoerpijpen, schrapers en warmteopvangsystemen bij verbrandingsovens
 • Verzamelen en testen van water- en rioolmonsters voor de vaststelling van chemische en bacteriele belasting met gebruikmaking van speciale testaparatuur en stalen voor kleuranalyse
 • Testresultaten analyseren om de uitrusting en systemen bij te stellen, water en andere vloeistoffen te desinfecteren en stank te verdrijven
 • Veiliheidsinspecties houden in de bedrijven en daarbuiten
 • Opstellen en bijhouden van bedrijfslogboeken en rapporten

  Kwalificatieniveau

  Geschoold
   
  loading...
  Loading...