Onderwijsgevenden, niet elders geclassificeerd

Functieomschrijving

 • Beoordelen van het niveau van studenten en hun leerbehoefte vast stellen
 • Plannen, voorbereiden en uitvoeren van studieprogramma's, lessen en werkgroepen voor individuele studenten en groepen
 • Voorbereiden en presenteren van de theorie van het vakgebied dat wordt bestudeerd
 • Invoeren in en demonstreren van de praktijk van het bestudeerde vakgebied
 • Relevante oefeningen en opdrachten geven in overeensteming met niveau, belangstelling en aanleg van studenten
 • Studenten beoordelen, adviseren, bekritiseren en aanmoedigen
 • Herzien van curricula, lesinhoud, lesmateriaal en lesmethoden
 • Studenten voorbereiden op examens en beoordelingen
 • Raad geven aan studenten inzake onderwijskundige kwesties zoals de keuze van cursus of programma, inroosteren, aanpassingen op school, spijbelen, studiegewoonten en loopbaanplanning
 • Raad geven aan studenten om ze te helpen persoonlijke, sociale of gedragsproblemen op te lossen die hun opleiding schaden
 • Studenten voorbereiden op voortgezette studie door ze aan te moedigen leermomenten te exploreren en uitdagingen aan te gaan

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
   
  loading...
  Loading...