Functieomschrijving

 • Plannen, voorbereiden en uitvoeren van studieprogramma's, lessen en werkgroepen voor individuele studenten en groepen
 • Herzien van curricula, lesinhoud, lesmateriaal en lesmethoden
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Studenten voorbereiden op voortgezette studie door ze aan te moedigen leermomenten te exploreren en uitdagingen aan te gaan
 • Beoordelen van het niveau van studenten en hun leerbehoefte vast stellen
 • Invoeren in en demonstreren van de praktijk van het bestudeerde vakgebied
 • Studenten voorbereiden op examens en beoordelingen
 • Relevante oefeningen en opdrachten geven in overeensteming met niveau, belangstelling en aanleg van studenten
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Raad geven aan studenten inzake onderwijskundige kwesties zoals de keuze van cursus of programma, inroosteren, aanpassingen op school, spijbelen, studiegewoonten en loopbaanplanning
 • Studenten beoordelen, adviseren, bekritiseren en aanmoedigen

  Vul de Loon Enquête in!

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
  loading...
   
  Loading...